Close

No tens productes a la teva cistella.

Total: 0,00 €

Condicions de compra

                                                                                                  Condicions de compra

 

http://shop.torres.es és de titularitat de Miguel Torres, S.A.

Miguel Torres, S.A. (d’ara endavant, Torres) amb domicili al carrer Miquel Torres i Carbó, 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Mail de contacte

info@shoptorres.es

Número d’identificació fiscal (CIF)

A08933251

Inscripció al Registre Mercantil

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, foli 130, tom 5882, llibre 5177, secció 2ª, full B-828.

Es fa constar que les presents condicions regeixen exclusivament la venda per part de Torres de productes presentats a la seva adreça web, shop.torres.es i que s’hi ofereixen estan reservats a particulars.

La confirmació d’una comanda d’un producte ofert al lloc web shop.torres.es implica l’acceptació expressa per la seva part de les presents condicions generals de venda, sense que sigui necessària la seva firma per confirmar dita acceptació.

 

Clausula 1.

1.1. Com trobar els productes a http://shop.torres.es

Vostè podrà consultar o buscar els productes que desitgi comprar mitjançant el cercador de la part superior dreta, a on hi podrà introduir el nom del producte que esta buscant, o navegant per qualsevol de les seccions que trobi a la web.

Una vegada trobat el producte que desitgi, haurà de clicar al seu nom o títol per consultar la pàgina d’informació i hi trobarà tots els detalls sobre el producte.

En cas de no estar segur sobre l’article que esta buscant podrà seleccionar la categoria del producte que desitgi al menú superior de la pàgina principal. S’obriran diferents seccions que permetran cerques més precises.

El buscador avançat permet escollir per múltiples criteris de cerca. Si no troba el producte que busca, envií si us plau un correu electrònic a info@shoptorres.es o bé truqui al 93.817.77.74.

1.2. Com afegir els productes de la seva cistella

Si ha decidit comprar un producte a shop.torres.es, faci clic al botó “Afegir a la cistella de la compra” que es troba a la pàgina de cada producte. Pot seguir realitzant cerques fins que la cistella contingui tots els productes que vostè desitgi. Pot consultar la cistella en tot moment al botó “La meva cistella” a la part superior dreta de la pàgina indicat amb el logotip d’un carret de compra.

1.3. Contrasenya.

Si no recorda la seva contrasenya, faci clic a “Has oblidat la teva contrasenya?”, introdueixi la seva direcció de correu electrònic i ràpidament rebrà un correu amb una nova contrasenya. En cas de no rebre el correu a la bústia d’entrada, revisi la carpeta de spam o correu on desitjat. Pot canviar la nova contrasenya a “El meu compte”, a la part superior dreta de la pantalla.

 

Clàusula 2. Modalitats de comanda.

Les dades contractuals seran objecte de confirmació i aquestes dades contractuals es recopilaran abans de realitzar l’enviament.

Torres es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d’un client amb el que mantingui un litigi respecte el pagament d’una comanda anterior.

Torres compromet a acceptar les ordres de comanda d’acord als termes de les condicions generals de venda aquí exposades.

El client declara conèixer i acceptar les presents condicions generals de venda. A no ser que es demostri el contrari, les dades registrades per Torres constitueixen una prova del conjunt de transaccions realitzades entre Torres i els seus clients.

Torres farà tot el possible per gestionar totes les comandes.

 

Clàusula 3. Disponibilitat.

Les ofertes de productes i preus són vàlides mentre s’exposin al lloc web, i sempre en funció de les existències disponibles.

Per als productes que no es troben als magatzems de Torres, les ofertes seran vàlides amb la condició de que existeixi disponibilitat per part dels proveïdors. Dins d’aquest marc, es facilitaran indicacions sobre la disponibilitat dels productes en el moment en que es procedeixi a la comanda. Aquest informació serà facilitada directament pels nostres proveïdors, pel que podrien produir-se excepcionalment errors o modificacions.

En el cas de que el producte no estigui disponible després del processament d’una comanda, s’informarà al client per correu electrònic o per telèfon de l’entrega només d’una part de la seva comanda, o bé de la cancel·lació d’aquesta. El client rebrà la devolució de l’import complert o parcial de la seva comanda en un termini màxim de 30 (trenta) dies a partir de la realització de la comanda. 

 

Clàusula 4. Enviaments i seguiment de la comanda.

4.1. Aspectes generals.

El termini d’entrega una vegada confirmada la comanda serà d’un màxim de 3 (tres) dies laborals. No obstant, aquest termini pot variar en funció de la xarxa de distribució prevista pels nostres transportistes per cada regió. 

No es realitzen entregues els dissabte, diumenges o festius.

Tot i això, els terminis d’expedició d’una comanda varien per cada venda i s’indiquen a la fase de confirmació de la comanda. També es mencionen al missatge de recaptació de la comanda i poden consultar-se a El meu compte/Les meves comandes.

4.2. Recollida de la comanda.

En el moment de realitzar la seva comanda podrà especificar a quina direcció d’entrega vol que li enviem la comanda.

Torres es reserva la possibilitat de fraccionar els enviaments. Les comandes s’envien a través de diversos operadors logístics. En aquest cas, només es facturaran les despeses de gestió i enviament corresponents a un únic enviament.

Torres no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències de possibles retards a l’entrega de l’enviament.

4.3. Seguiment de la comanda.

Una vegada realitzada la comanda, podrà fer el seguiment de l’estat del seu compte. La seva comanda estarà:

-          En preparació. Quan es comprova el pagament i es posa la comanda per a la preparació del paquet.

-          En trànsit. Quan la comanda surt del magatzem, el recull l’agència de transports per al seu enviament al destinatari.

-          Completat. Quan verifiquem que la comanda ha estat entregada al destinatari i aleshores enviem la factura per correu electrònic, si així ho ha sol·licitat.

En els 3 (tres) casos, quan la comanda canvia d’estat vostè rebrà un correu amb la informació actualitzada de l’estat de la seva comanda.

En tot moment vostè estarà informat per correu electrònic de la situació de la comanda.

Si té algun dubte o consulta durant el transcurs des de que ha fet la comanda fins que la rebi, pot posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon d’atenció al client al 93.817.77.74 i al correu info@shoptorres.es

4.4. Problemes amb l’entrega.

Si el client no es troba a la direcció indicada per rebre el paquet, normalment s’intentarà entregar el paquet a un familiar o a una persona que visqui al mateix domicili. Si aquesta entrega resultes fallida, es deixarà nota d’avís al destinatari amb totes les dades de l’enviament i telèfon de contacte de l’empresa de transport per fixar la nova data d’entrega.

Si el destinatari no es poses en contacte amb l’empresa de transport en un termini de 2 (dos) dies següents al primer intent, l’agència es posarà en contacte amb el destinatari per fixar la nova entrega.

En el moment que el client rebi el seu paquet, aquest haurà de:

-          Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment de l’entrega. Senyalar qualsevol anomalia de l’ordre de compra, fent constar les seves reserves i incloent-hi la seva firma.

-          Si és necessari, reenviar els articles a Torres, l’empresa de transport es posarà en contacte amb el client per concretar el dia i l’hora de recollida. La mercaderia haurà d’anar acompanyada amb l’albarà d’origen.

En cas de que el producte es retardes o no arribi al seu destí, el client pot dirigir-se al servei d’atenció al client de Torres, enviant un correu electrònic a través del formulari de contacte info@shoptorres.es

En cas d’una devolució degut a la impossibilitat d’entregar la comanda (direcció del destinatari incorrecta, termini de recollida acabat...etc.) el client serà automàticament notificat per email. Sense notícies de la seva part en un termini de 1 (un) mes a partir de la recepció de l’email, Torres es reserva el dret de cancel·lar la comanda.

 

SERVEI EXPRESS

Què és el servei Express?

És un servei on el client rep el seu producte amb un termini d’entrega màxim de 2 hores un cop finalitzada la compra, o bé, podrà escollir l’hora que més li satisfaci rebre la comanda.

¿On?

Actualment aquest servei està actiu a Barcelona capital pels següents codis postals: 08001, 08002, 08003, 08004, 08005, 08006, 08007, 08008, 08009, 08010, 08011, 08012, 08013, 08014, 08015, 08016, 08017, 08018, 08019, 08020, 08021, 08022, 08023, 08024, 08025, 08026, 08027, 08028, 08029, 08030, 08031, 08032, 08033, 08034, 08035, 08036, 08037, 08038, 08039, 08040, 08041, 08042.

Horaris i dies

De 10:00h am fins les 22:00h, sent les 20:30h l’hora límit de recepció de la comanda, de dilluns a dissabte.

Quins productes?

Tots aquells productes identificats a la fitxa de producte amb un requadre verd que hi posa: Enviament Express.

El client podrà adquirir un màxim de 12 ampolles per comanda.

Procés de compra

El producte que desitja comprar ha d’estar identificat amb l’opció “Servei Express”.

El client haurà de consultar si el codi postal al que s’ha d’enviar la comanda té aquest servei disponible. 

Una vegada comprovat el seu codi postal, el client podrà escollir l’entrega en 2 hores o a l’hora que al client li convingui en el mateix dia. Per defecte, estarà seleccionat el primer horari disponible (amb enviament en 2 hores).

Informarem detalladament per SMS del seguiment de la comanda en temps real.

Cost de l’enviament

Cada enviament té un cost de 7,50€.

 

 

Clàusula 5. Devolucions.

5.1. Condicions generals de devolució.

Conforme a l’establert al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el client disposa d’un termini de devolució de 14 (catorze) dies naturals a partir de la recepció de la mercaderia.

No es podrà exercir el dret de devolució quan existeixin indicis de que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. És obligatori retornar els productes protegits correctament, amb el seu embolcall original, amb perfecte estat per a la seva venda posterior.

No s’acceptarà cap paquet que li manqui cap dels elements d’identificació del remitent (nom, cognoms, direcció, número de comanda). La devolució dels productes o serveis sol·licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades pel client.

Les quantitats esmentades s’ingressaran al banc del client amb un termini  de 14 (catorze) dies naturals a partir de l’exercici del dret de devolució. Les devolucions es faran via transferència bancària o via Paypal, en cas d’haver realitzat el pagament per aquest mètode.

En tots els casos, s’enviarà un correu electrònic al client informant-lo del reemborsament.

Les despeses de devolució corren a càrrec del client.

Queden excloses d’aquest cas aquelles devolucions que es deriven d’un error de Torres o d’algun defecte del producte. En aquest cas, Torres es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual o a reintegrar l’import, assumint les despeses de devolució i posterior enviament si és el cas.

Torres no acceptarà cap canvi o devolució si prèviament no ha rebut cap notificació.

No s’acceptaran enviaments amb contra reemborsament.

De conformitat amb la legislació bancària, no es podran efectuar reemborsaments amb targetes de crèdit les quals la seva data de caducitat hagi vençut. En aquest cas, Torres es reserva el dret de sol·licitar al client totes les dades necessàries per efectuar el reemborsament corresponent.

5.2. Com cancel·lar la seva comanda.

Si ja ha realitzat la compra i vol cancel·lar la seva comanda, si encara no la ha rebut, posis en contacte immediatament amb info@shoptorres.es o al telf. 93.817.77.74. En el cas de que la comanda no hagi sigut expedida, es procedirà a cancel·lar-la i es retornarà l’import de la compra íntegrament pel mateix mitjà pel que s’ha realitzat el pagament. En cas de que el paquet ja hagi sigut expedit, haurà d’esperar a la seva recepció per procedir a la seva devolució.

5.3. Quan puc cancel·lar la meva comanda.

La comanda només es podrà modificar abans de la seva expedició. Per això preguem es posi en contacte amb nosaltres el més aviat possible a través del correu info@shoptorres.es o telf. 93.817.77.74. En el cas que la comanda no hagi sigut expedida es procedirà a cancel·lar el mateix i es retornarà l’import de la compra íntegrament pel mateix mitjà pel qual es va realitzar el pagament. En cas de que el paquet ja hagi sigut expedit haurà d’esperar-se a la seva recepció per procedir a la seva devolució si ho troba oportú.

5.4. Comanda entregada amb alguna ampolla trencada.

L’embolcall d’enviament esta dissenyat per evitar ruptures i els nostres partners són molt conscients de la fragilitat del producte, però es possible que es produeixi alguna ruptura.

En el moment en que es rebi el seu paquet, segueixi les següent passos:

-          Comprovi la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment de l’entrega.

-          Senyali qualsevol anomalia a l’albarà d’entrega, fent constar les seves reserves o comentaris juntament amb la seva firma.

Els proveïdors de transport no permeten la devolució de la mercaderia si el client l’obra amb la seva presencia, però pot revisar la caixa des de l’exterior i si detecta que la caixa esta humida o mullada, no accepti la comanda. L’agència de transports ens notificarà la incidència i automàticament enviarem un nou enviament sense cost addicional.

5.5 Ampolles que no estan en bones condicions.

A shop.torres.es fem degustacions dels lots de servim regularment, i tenim una gran rotació de producte, el que ens permet detectar qualsevol anomalia. De totes formes es possible que alguna ampolla de arribi amb bones condicions al seu destí. En aquest cas, la substituirem per una altre sense cap cost.

5.6. Comanda incomplerta o que no es correspon amb l’ordenat.

En cas de que les ampolles rebudes no es corresponguin amb la seva comanda, senzillament envií un email a info@shoptorres.es o posis en contacte amb nosaltres al número 93.817.77.74 indicant les seves dades i les de la seva comanda i reemplaçarem la seva comanda sense cap cost .

En el moment en que rebi el seu paquet:

-          Comprovi la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment d’entrega.

-          Senyali qualsevol anomalia a l’albarà d’entrega, fent constar les seves reserves i incloent-hi la seva firma.

 

Clàusula 6. Productes.

Els productes oferts s’adeqüen a la legislació espanyola vigent i a les normes aplicables a Espanya.

Torres farà tot el possible per que les imatges fotogràfiques dels seus productes representin fidelment els productes oferts. Així mateix, cada producte s’acompanya d’una descripció exacta de les seves característiques principals. En cas de que existeixi una falta de correspondència evident entre les característiques del producte i la seva representació, el client el podrà retornar i sol·licitar el seu reemborsament d’acord a l’estipulat a la clàusula 5.

 

Clàusula 7. Preu.

7.1. Els preus dels productes s’expressen en euros i amb tots els impostos inclosos; no es poden incloure les despeses de gestió i enviament, import el qual s’indicarà en el moment de la confirmació definitiva de cada comanda segons la quantitat de la comanda sol·licitada i la direcció d’entrega de la mateixa.

7.2. Torres es reserva el dret de modificar els preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en que es registri la comanda.

7.3. Els riscs dels productes seran a càrrec del client a partir del moment de la seva entrega.

La propietat del producte es transmetrà al client en el moment de l’entrega, i sempre que hagi procedit al pagament del preu dels mateixos prèviament. En cas contrari, la transmissió de la propietat quedarà condicionada la pagament del preu.

 

Clàusula 8. Pagament.

8.1. Forma de pagament.

El pagament de les compres s’efectuarà mitjançant targeta de pagament, Paypal o transferència bancària. S’accepten les següents targetes de crèdit: Visa, Visa Electron i Mastercard.

El càrrec s’efectuarà al compte del client en un termini màxim de 4 (quatre) dies a partir de la data de la comanda, que es considerarà efectiva després de la confirmació de l’acord entre els centres de pagament.

Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins d’un escrit marc de confidencialitat i xifrat gràcies al protocol SSL.

En el moment en que el client clica el botó “Realitzar la compra”, durant la confirmació de la comanda, es verificarà la validesa del número de la targeta de crèdit i es comprovarà que no estigui bloquejada. Aquesta acció es porta a cap a la passarel·la de pagament de l’entitat bancària “La Caixa”.

Torres no tindrà en cap cas accés a les seves dades bancàries ni les guardarà las seus servidors. Per aquest motiu, el client haurà de facilitar-les de nou cada vegada que realitzi una nova transferència a la nostra pàgina web

D’aquesta forma, el client obté una doble protecció contra abusos i fraus.

8.2. Pagament segur.

De conformitat amb el nostre compromís respecte a la seguretat dels pagaments, li informem que la “La Caixa” és l’encarregada de verificar la fiabilitat de les dades facilitades durant la realització d’una comanda amb pagament a través de targeta.

Torres es reserva el dret a sol·licitar als seus clients l’enviament (per fax o correu postal) d’una còpia de les dues cares del document nacional d’identitat, així com un justificant del seu domicili de menys de 3 (tres) mesos d’antiguitat. No es podrà enviar cap comanda abans de la recepció i comprovació d’aquests documents. Els documents sol·licitats hauran d’enviar-se amb un termini de 6 (sis) dies hàbils.

Torres es reserva el dret d’efectuar el reemborsament d’aquesta comanda si no rep els documents mencionats anteriorment, o si aquests no són vàlids.

 

Clàusula 9. Modificacions

La informació que apareix a aquesta web site és la vigent a la data de la seva última actualització. Torres es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquesta pàgina web.

No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest web site. Però, Torres es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, quants canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís referent a la disponibilitat dels seus productes i campanyes.

Torres es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions generals de venda, així com les condicions i termes d’ús d’aquesta pàgina web. Qualsevol modificació d’aquestes s’anunciarà convenientment. L’entrada en vigor de les modificacions de les condicions d’ús es produirà des del mateix moment de la seva publicació a aquesta pàgina web.

 

Clàusula 10. Protecció de dades personals.

L’informem que d’acord amb la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD) vostè autoritza que les dades personals facilitades per vostè a aquest formulari siguin incorporades a un fitxer de titularitat de Torres, amb domicili social a 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, c/ Miquel Torres i Carbó 6, per facilitar i permetre la gestió comptable, administrativa i de facturació dels clients, fidelització i compliment d’obligacions tributàries.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al nostre domicili social al c/ Miquel Torres i Carbó 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) o a la direcció de correu electrònic dataprotect@torres.es , adjuntant una còpia del seu D.N.I. o document equivalent.

 

Clàusula 11. Navegació, accés i seguretat.

L’accés i navegació a aquest web site suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús continguts amb ella. Torres realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi amb les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin succeir durant la mateixa.

Aquest web site ha estat dissenyat per suportar els navegadors més utilitzats ( Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera).

Torres no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels quals ha estat dissenyada la pàgina web. L’accés a aquesta web site es realitza en un entorn no segur, pel que la informació es transmet de forma no xifrada.

Torres no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquesta web site sigui ininterrompuda o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que es pot accedir a través d’aquest web site, estigui lliure d’error o causi danys. En cap cas Torres serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que succeïssin per l’accés i l’ús de la pàgina web, incloent-hi però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats  per la introducció d’un virus. Torres no es fa responsable dels danys que es poguessin ocasionar als usuaris per un ús inadequat d’aquest web site.

 

Clàusula 12. Propietat intel·lectual.

Tota la informació continguda al web site de Torres, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor i altres drets de protecció recollits al Reial Decret Legislatiu 1/1996, d 12 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a Torres o a empreses del Grup al que pertany, o a tercers que han autoritzat la seva inclusió, per tan, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d’aquest lloc, i en general de qualsevol objecte de segons la legislació vigent sigui protegible  les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del website i tot el contingut disponible a través dels serveis prestats, incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, software, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició (el “Contingut”) són propietat exclusiva de Torres, o dels seus llicenciants, amb tots els drets reservats. Cap part del contingut del lloc web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda en cap mode o per cap mitjà, total o parcialment, sense el previ consentiment per escrit de Torres. Sempre que l’usuari estigui legitimitzat per utilitzar la pàgina web, Torres atorga una llicència limitada per utilitzar i accedir al website i al contingut del website i per descarregar legítimament i només per ús personal i no comercial, el contingut del mateix, sempre i quan es mantinguin intactes totes les advertències sobre drets d’autor i propietat intel·lectual. No es podrà carregar o republicar contingut del website a cap lloc d’Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació a bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del contingut del website queda estrictament prohibit.

 

Clàusula 13. Marques registrades.

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats a aquest lloc són propietat de Torres i/o altres empreses del grup al que pertany i/o de tercers disposant-se sempre de la corresponent llicència. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element de Torres que sigui objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no podran utilitzar-se marques, noms comercial, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a Torres sense el seu permís escrit de Torres o de la tercera empresa.

 

Clàusula 14. Accions judicials.

Torres i/o altres empreses del grup al que pertany i/o tercers llicenciants es reserven la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual  i industrial.

 

Clàusula 15. Dret aplicable i jurisdiccional.

Les condicions generals de venta aquí exposades estan subjectes a la legislació espanyola. En cas de litigi sobre la interpretació, execució o validesa d’aquestes condicions generals de venda, tindran competència dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Estic d'acord amb política de privacitat i condicions de compra