Close

No tens productes a la teva cistella.

Total: 0,00 €

Devolucions

5.1. Condicions generals de devolució.

Conforme a l’establert al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el client disposa d’un termini de devolució de 14 (catorze) dies naturals a partir de la recepció de la mercaderia.

No es podrà exercir el dret de devolució quan existeixin indicis de que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. És obligatori retornar els productes protegits correctament, amb el seu embolcall original, amb perfecte estat per a la seva venda posterior.

No s’acceptarà cap paquet que li manqui cap dels elements d’identificació del remitent (nom, cognoms, direcció, número de comanda). La devolució dels productes o serveis sol·licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades pel client.

Les quantitats esmentades s’ingressaran al banc del client amb un termini de 14 (catorze) dies naturals a partir de l’exercici del dret de devolució. Les devolucions es faran via transferència bancària o via Paypal, en cas d’haver realitzat el pagament per aquest mètode.

En tots els casos, s’enviarà un correu electrònic al client informant-lo del reemborsament.

Les despeses de devolució corren a càrrec del client.

Queden excloses d’aquest cas aquelles devolucions que es deriven d’un error de Torres o d’algun defecte del producte. En aquest cas, Torres es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual o a reintegrar l’import, assumint les despeses de devolució i posterior enviament si és el cas.

Torres Torres no acceptarà cap canvi o devolució si prèviament no ha rebut cap notificació.

No s’acceptaran enviaments amb contra reemborsament.

De conformitat amb la legislació bancària, no es podran efectuar reemborsaments amb targetes de crèdit les quals la seva data de caducitat hagi vençut. En aquest cas,Torres es reserva el dret de sol·licitar al client totes les dades necessàries per efectuar el reemborsament corresponent.

5.2 Com cancel·lar la seva comanda.

Si ja ha realitzat la compra i vol cancel·lar la seva comanda, si encara no la ha rebut, posis en contacte immediatament amb info@shoptorres.es o al telf. 93.817.77.74. En el cas de que la comanda no hagi sigut expedida, es procedirà a cancel·lar-la i es retornarà l’import de la compra íntegrament pel mateix mitjà pel que s’ha realitzat el pagament. En cas de que el paquet ja hagi sigut expedit, haurà d’esperar a la seva recepció per procedir a la seva devolució.

5.3. Quan puc cancel·lar la meva comanda.

La comanda només es podrà modificar abans de la seva expedició. Per això preguem es posi en contacte amb nosaltres el més aviat possible a través del correu info@shoptorres.es o telf. 93.817.77.74. En el cas que la comanda no hagi sigut expedida es procedirà a cancel·lar el mateix i es retornarà l’import de la compra íntegrament pel mateix mitjà pel qual es va realitzar el pagament. En cas de que el paquet ja hagi sigut expedit haurà d’esperar-se a la seva recepció per procedir a la seva devolució si ho troba oportú.

5.4. Comanda entregada amb alguna ampolla trencada.

L’embolcall d’enviament esta dissenyat per evitar ruptures i els nostres partners són molt conscients de la fragilitat del producte, però es possible que es produeixi alguna ruptura.;        

En el moment en que es rebi el seu paquet, segueixi les següent passos:    

-Comprovi la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment de l’entrega.

-Senyali qualsevol anomalia a l’albarà d’entrega, fent constar les seves reserves o comentaris juntament amb la seva firma.

Els proveïdors de transport no permeten la devolució de la mercaderia si el client l’obra amb la seva presencia, però pot revisar la caixa des de l’exterior i si detecta que la caixa esta humida o mullada, no accepti la comanda. L’agència de transports ens notificarà la incidència i automàticament enviarem un nou enviament sense cost addicional.

5.5. Ampolles que no estan en bones condicions..       
A shop.torres.es fem degustacions dels lots de servim regularment, i tenim una gran rotació de producte, el que ens permet detectar qualsevol anomalia. De totes formes es possible que alguna ampolla de arribi amb bones condicions al seu destí. En aquest cas, la substituirem per una altre sense cap cost.

5.6.Comanda incomplerta o que no es correspon amb l’ordenat.

En cas de que les ampolles rebudes no es corresponguin amb la seva comanda, senzillament envií un email a info@shoptorres.es o posis en contacte amb nosaltres al número 93.817.77.74 indicant les seves dades i les de la seva comanda i reemplaçarem la seva comanda sense cap cost.

En el moment en que rebi el seu paquet:

-Comprovi la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment d’entrega.

-Senyali qualsevol anomalia a l’albarà d’entrega, fent constar les seves reserves i incloent-hi la seva firma.

Estic d'acord amb política de privacitat i condicions de compra