Serà la influència de l'Atlàntic. Serà que en aquesta precisa (i preciosa) cantonada, on el món acabava i els horitzons ja no eren propis, només queda mirar terra endins.