Així com les tasques de la vinya a l'hivern asseguren l'èxit de la futura collita, les accions que emprenem ara són determinants per eludir els pitjors escenaris climàtics de demà.