Que l'antic Priorat històric coincideixi, en la seva delimitació geogràfica, amb l'actual territori que ocupa la DOQ Priorat no és més que la presència tangible de la petjada d'un passat que defineix, avui, la cultura i l'estatus dels vins d'aquesta comarca de l'antiga Tarr