En el calendari de la vinya l'arribada del fred hivernal marca una de les tasques més importants per al viticultor: la poda.