Lluny de xifres, llistats i argumentaris, el que segueix és una succinta aproximació al context històric i filosòfic que s'amaga darrera la singularitat territorial del vi. Com veurem, una realitat innegable.