Se la coneix i se l'espera, encara que no deixa de meravellar; una mena d'ancoratge a la realitat anual -cromàtica- de la terra, la nostra terra: La floració de la vinya.