Perquè l'edat és una actitud mental davant la vida, Joan Calvet (natural de Barcelona) és un home jove. Tant que, si atén als seus primers records envoltants d'aura del vi, la seva memòria el porta al seu primer dia en els cellers de Família Torres.