Resulta difícil definir, amb paràmetres objectius, què és viure. Una cosa que ens ve donat; ens sabem vius. De la mateixa manera, hem dotat de la qualitat d'ens vivent a la vinya, i en un context de major profunditat metafòrica, al propi vi.