A mesura que passa el temps es va assentant amb claredat a la ciutadania l'evidència que estem davant d'una emergència climàtica i que queda poc temps per afrontar-la amb èxit.