L'origen de la paraula llevataps és en francès: "tire bouchon", terme que s'acosta a la seva traducció catalana "tirabuixó". Podrien considerar-se com a precedents i coetanis les aixetes metàl·lics de les botes.