Els desastres climàtics tornen a posar el focus en l'impredictible de la natura i en l’imperant d'un consens mundial per reduir la petjada antropogènica que accelera les conseqüències d'un canvi climàtic evident i irreversible.