El patrimoni material i cultural de les nostres finques i vinyes està esquitxat de vestigis de diverses ordres religioses, en forma d'ermites i monestirs; fortificacions i altres espais de caràcter sacre que evidencien l'estreta relació entre lo humà i lo diví.