L'impacte i la importància de la flora i fauna a la salut de les vinyes és determinant. No només constitueixen una xarxa sanitària natural per la vinya sinó que, a més, enriqueixen, cohesionen i alimenten els pulmons naturals del territori, font de vida i garants de futur.