El nostre esperit d'animal recol·lector, aquest llegat genètic que segueix ancorat en un racó del comportament humà, és el responsable quan sentim una especial satisfacció a l'hora de recollir fruits silvestres de camp.