La reobertura de restaurants sota estrictes normes sanitàries i higièniques; restriccions d'aforament i distància social, representa la perfecta metàfora, a petita escala, d'una nova realitat l'extensió de la qual arriba a tots els aspectes de la vida en societat.