Close

No tens productes a la teva cistella.

Total: 0,00 €

Condicions de compra

Aquestes condicions constitueixen les condicions generals de compra de la companyia EXCELSIA VINOS Y DESTILADOS, SLU (en endavant, EXCELSIA), que comercialitza els productes a través del lloc web http://shop.torres.es, titularitat de MIGUEL TORRES, SA (en endavant, TORRES), amb domicili al carrer Miquel Torres i Carbó, núm. 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Dades de contacte del titular del lloc web:

 • Correu electrònic de contacte: info@shoptorres.es.
 • Número d'identificació fiscal (NIF): A 08933251.
 • Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, foli 130, tom 5882, llibre 5177, secció 2a, full B-828.
 • Telèfon: 938177774

Dades de contacte d'EXCELSIA com a empresa comercialitzadora dels productes que consten al lloc web.

Es fa constar que aquestes condicions regeixen exclusivament la venda en línia dels productes presentats al lloc web shop.torres.es per EXCELSIA VINOS Y DESTILADOS, SLU, amb NIF B-66956517, domicili social al carrer Magarola, núm. 9, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 45813, foli 205, full 4999924.

 • Telèfon: 93 817 77 74.

Aquest lloc web està destinat únicament a persones físiques en la seva condició de client final i no constitueix el canal de venda per a distribuïdors. En el cas que sigueu distribuïdors, o estigueu interessats a ser-ho, heu de contactar amb EXCELSIA a través del info@shoptorres.es

La confirmació d'una comanda d'un producte ofert al lloc web hshop.torres.es implica l'acceptació expressa per la vostra part d'aquestes condicions generals de compra, i constitueix l'acceptació d'aquestes condicions.
Clàusula 1. Procés de compra

1. Com trobar els productes a shop.torres.es

Podeu consultar o cercar els productes que vulgueu comprar mitjançant el cercador, situat a la part superior dreta de la pàgina, introduint el nom del producte que cerqueu, o navegant per qualsevol de les seccions de la nostra botiga en línia.

Quan trobeu el producte que voleu adquirir, feu clic damunt del nom o del títol per consultar la pàgina d'informació amb tots els detalls del producte.

Si no teniu clar l'article que cerqueu, podeu seleccionar la categoria del producte que voleu al menú superior de la pàgina principal i s'obriran diferents seccions que permeten cerques més precises.

El cercador avançat permet triar per múltiples criteris de cerca. Si no trobeu el producte que cerqueu, envieu, si us plau, un correu electrònic a info@shoptorres.es o truqueu al telèfon 93 817 77 74.

2. Com afegir els productes al vostre carretó

Si heu decidit comprar un producte a hshop.torres.es, feu clic al botó _"_Afegir al cistell", que es troba a la pàgina de cada producte. Podeu continuar fent cerques fins que el carretó contingui tots els productes que voleu adquirir. Podeu consultar en tot moment el cistell clicant al botó "El meu cistell", situat a la part superior dreta de la pàgina amb la imatge d'un carretó.

3. Fer una compra

Per poder fer una compra a través del lloc web, cal crear un compte d'usuari. Per fer-ho, se sol·licita que l'usuari introdueixi una adreça de correu electrònic vàlida i una contrasenya de sis o més caràcters i que accepti la política de privacitat i aquestes condicions generals de compra.

Una vegada creat el compte, podeu revisar tant les vostres dades personals com els detalls de la comanda abans de confirmar-la.

4. Què cal fer si no es recorda la contrasenya?

Si no recordeu la vostra contrasenya, feu clic a "Has oblidat la teva contrasenya?" i introduïu la vostra adreça de correu electrònic, al moment rebreu un correu amb una nova contrasenya. Si no rebeu el correu a la safata d'entrada, reviseu la carpeta de spam o correu no desitjat. Podeu canviar la nova contrasenya a "El meu compte", a la part superior dreta de la pantalla.

Modalitats de comanda

El client pot optar per fer diferents modalitats de comanda a la botiga, sempre que estiguin disponibles.

Comandes generals : aquestes comandes estan subjectes a aquestes condicions generals de compra i al termini de lliurament establert al lloc web en el moment de la finalització de la compra.

Comandes exprés: aquestes comandes es lliuren mitjançant lliurament exprés en dues hores des de la realització de la compra, o es pot escollir l'horari de lliurament entre les 10 h del matí i les 20 h de la nit. En aquestes comandes només es poden demanar els productes identificats com a producte exprés. Aquesta modalitat de comanda únicament està disponible per a lliuraments a Barcelona ciutat. Podeu consultar els codis postals a shop.torres.es/ca/enviaments-i-seguiment

Així mateix, el client ha de tenir en compte que el servei exprés només està disponible per als productes que ho indiquin expressament.

En el cas de fer una comanda que inclogui productes inclosos al servei exprés i productes exclosos, necessàriament el lliurament s'ha de fer de manera fraccionada.

En qualsevol cas, només es poden adquirir un màxim de dotze unitats per cada comanda subjecta al lliurament mitjançant el servei exprés.

L'horari per a la realització de la comanda és de 10.00 h a 22.00 h, i les 20.30 h és l'hora límit de recepció de la comanda, de dilluns a dissabte.

El cost del servei és de 7,5 euros (set euros i cinquanta cèntims).

En el cas que no es lliuri una comanda subjecta al servei exprés en el termini indicat, EXCELSIA ha de retornar les despeses derivades del servei exprés.

El client declara que coneix i accepta aquestes condicions generals de compra abans de confirmar les comandes. Es poden descarregar a l'enllaç següent: shop.torres.es/es/condiciones-compra. El consumidor rebrà una còpia d'aquestes condicions juntament amb el correu electrònic de confirmació de la comanda. A més a més, les condicions generals de compra estan visibles durant tot el procés de compra.

EXCELSIA es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d'un client amb el qual mantingui un litigi respecte al pagament d'una comanda anterior.

La confirmació d'una comanda implica, per tant, l'acceptació d'aquestes condicions generals de compra. Les dades enregistrades per EXCELSIA constitueixen una prova del conjunt de transaccions dutes a terme entre EXCELSIA i els seus clients.

EXCELSIA es compromet a fer tots els possibles per gestionar totes les comandes d'acord amb la disponibilitat dels productes de la botiga en línia.
Clàusula 3. Disponibilitat

Les ofertes de productes i preus són vàlides mentre s'exposin al lloc web, i sempre en funció de les existències disponibles, d'acord amb les condicions anunciades per a cada producte al web en cada moment. Les ofertes sempre estan indicades com a tal, com també el període i nombre d'unitats màximes de l'oferta.

En el cas que, després de processar una comanda, el producte no estigui disponible, s'ha d'informar immediatament el client a través del correu electrònic o per telèfon, i d'acord amb la voluntat del client, es procedeix al lliurament de només una part de la comanda o a la seva cancel·lació.

Si el client opta per la cancel·lació total o parcial de la comanda, ha de rebre la devolució de l'import corresponent en el termini més breu possible, una vegada s'hagin certificats tots els requisits i les obligacions derivats d'aquesta sol·licitud.
Clàusula 4. Lliuraments i seguiment de la comanda

4.1. Aspectes generals

El termini de lliurament és el que s'especifica al lloc web en el moment de finalitzar la comanda, d'acord amb la modalitat de lliurament que s'hagi escollit: lliurament general o lliurament exprés (vegeu condicions). En qualsevol cas, el termini màxim per al lliurament dels productes adquirits és de trenta (30) dies naturals des de la formalització del contracte.

Qualsevol termini indicat s'entén comptant dies feiners. No es fan lliuraments els dissabtes, diumenges o festius.

Una vegada finalitzada una comanda, podeu consultar el termini de lliurament accedint a l'apartat "El meu compte / Les meves comandes" del lloc web.

4.2. Lliurament de la comanda

En el moment de fer la comanda, heu d'especificar l'adreça de lliurament de la comanda.

És possible que, per al lliurament de la comanda, s'hagin d'utilitzar diversos operadors logístics. En aquest cas, EXCELSIA es reserva la possibilitat de fraccionar els lliuraments, sense que en cap cas això signifiqui un sobrecost en el lliurament en relació amb el cost indicat en el moment de tramitar la comanda.

4.3. Seguiment de la comanda

Una vegada realitzada la comanda, podeu fer el seguiment del seu estat al vostre compte. Les comandes poden tenir els estats següents:

 • En preparació. Quan s'ha comprovat el pagament i s'està preparant el paquet.
 • En trànsit. Quan la comanda ja ha sortit del magatzem i és a l'agència de transports per al lliurament al destinatari.
 • Quan es verifica que la comanda ha estat lliurada al destinatari i s'envia la factura per correu electrònic, si així s'ha sol·licitat.

En tots tres casos, quan la comanda canviï d'estat, rebreu un correu amb la informació actualitzada de l'estat de la vostra comanda.

També podeu consultar la informació de l'estat de la vostra comanda a l'apartat "El meu compte / Les meves comandes".

Si teniu cap dubte o consulta en el transcurs del període des que he fet la comanda fins el seu lliurament, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon d'Atenció al Client (93 817 77 74) o mitjançant el correu electrònic info@shoptorres.es.

4.4. Problemes amb el lliurament

Si en el moment del lliurament del paquet el client no és a l'adreça indicada, el paquet s'entrega a un familiar o a una persona que visqui al mateix domicili. Si no és possible lliurar el paquet, es deixa una nota d'avís al destinatari amb totes les dades del lliurament i el telèfon de contacte de l'empresa de transport perquè pugui fixar una nova data de lliurament.

En el cas que el destinatari no es posi en contacte amb l'empresa de transport en el termini dels dos (2) dies següents al primer intent, l'agència de transports s'ha de posar en contacte amb el destinatari per fixar una nova data de lliurament.

En el moment que el client rep el paquet, ha de fer les accions següents:

 • Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda.
 • Indicar qualsevol anomalia en l'ordre de compra, fer constar les seves reserves i incloure-hi la seva signatura.

Si és necessari reenviar els articles a EXCELSIA, l'empresa de transport es posa en contacte amb el client per concretar el dia i l'hora de la recollida. La mercaderia ha d'anar acompanyada de l'albarà d'origen.

En cas que el producte es retardi o no arribi a la destinació, el client es pot adreçar al Servei d'Atenció al Client d'EXCELSIA enviant un correu electrònic a info@shoptorres.es o trucant al telèfon 93 817 77 74.

En cas d'una devolució a causa de la impossibilitat de lliurar la comanda (adreça del destinatari incorrecta, termini de recollida exhaurit, etc.), s'ha de notificar automàticament al client. En el cas que EXCELSIA no tingui notícies del client després d'un mes de la recepció del correu electrònic de lliurament, EXCELSIA es reserva el dret de cancel·lar la comanda.
Clàusula 5. Devolucions

5.1. Condicions generals de devolució

D'acord amb el que s'estableix al Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, el client disposa d'un termini de desistiment de catorze (14) dies naturals a partir de la recepció de la mercaderia. Per fer-ho, el client ha d'emplenar el formulari de desistiment que s'adjunta amb el paquet o el pot descarregar des de l'apartat "Devolucions" del lloc web.

No es pot exercir el dret de desistiment quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. És obligatori retornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, i en perfecte estat per a la seva venda posterior.

No s'accepta cap paquet que no tingui algun dels elements d'identificació del remitent (nom, cognoms, adreça, número de comanda). La devolució dels productes o serveis sol·licitats comporta el reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades pel client.

Aquestes quantitats s'han d'ingressar a l'usuari en un termini màxim de set (7) dies després de la recepció de la comanda a les instal·lacions d'EXCELSIA. Les devolucions de les quantitats pagades sempre es fan mitjançant la mateixa modalitat de pagament utilitzada pel client.

En tots els casos, s'envia un correu electrònic al client en què s'informa del reemborsament.

Per norma general, les despeses de devolució són a càrrec del client, a excepció de les devolucions a causa d'un error d'EXCELSIA o d'algun defecte del producte, i en aquests casos és aplicable el que s'estableix a la clàusula 5.3 següent.

EXCELSIA no accepta cap canvi o devolució si prèviament no ha rebut cap notificació. No s'accepten lliuraments contra reemborsament.

De conformitat amb la legislació bancària, no es poden fer reemborsament a targetes de crèdit la data de caducitat de les quals hagi vençut. En aquest cas, EXCELSIA es reserva el dret de sol·licitar al client totes les dades necessàries per fer el reemborsament corresponent.

5.2. Com cancel·lar la vostra comanda

Si voleu cancel·lar la vostra comanda, si encara no l'heu rebuda, us heu de posar en contacte immediatament amb nosaltres enviant un correu a info@shoptorres.es o trucant al telèfon 93 817 77 74.

En el cas que la comanda no s'hagi expedit encara, es procedeix a cancel·lar-la i es retorna l'import de la compra íntegrament a través de la mateixa modalitat de pagament per la qual s'ha fet el pagament.

En cas que el paquet ja s'hagi expedit, heu d'esperar a rebre'l per fer-ne la devolució d'acord amb el que es disposa en aquestes condicions generals de compra.

5.3. Producte o comanda defectuós

A EXCELSIAfem tasts dels lots que servim regularment i tenim una gran rotació de producte, cosa que ens permet detectar qualsevol anomalia. Tanmateix, és possible que alguna ampolla no arribi en bones condicions a la seva destinació. En aquest cas, EXCELSIA es compromet a canviar el producte defectuós per un altre d'igual, sense cap cost, o reintegrar-ne l'import, assumint les despeses de devolució i enviament posterior, si escau, sense perjudici del que s'indica a la clàusula 5.1 anterior.

L'embalatge de lliurament està dissenyat per evitar trencaments i els nostres partners són molt conscients de la fragilitat del producte; tot i així, és possible que es produeixi algun trencament.

En el moment que rebeu el vostre paquet, feu els passos següents:

 • Comproveu la conformitat de la mercaderia rebuda.
 • Indiqueu qualsevol anomalia a l'albarà de lliurament, feu-hi constar les vostres reserves o comentaris i signeu-lo.

Els proveïdors de transport no permeten la devolució de la mercaderia si el client obre el paquet davant seu. Ara bé, podeu revisar la capsa des de l'exterior i si detecteu que està humida o mullada, no accepteu la comanda. L'agència de transports ens notifica la incidència i automàticament enviem un nou paquet sense cost addicional.

En qualsevol cas, la garantia anterior té una vigència màxima de dos (2) anys, d'acord amb la normativa vigent. Sense perjudici de l'anterior, i a causa de la naturalesa del producte, EXCELSIA es reserva el dret de no acceptar la devolució en cas que el producte no s'hagi mantingut en les condicions recomanables per a la seva conservació.

Així mateix, el client és conscient que determinats productes, per les seves característiques, antiguitat o naturalesa, es poden veure afectats ràpidament per causes externes i no atribuïbles en cap cas a EXCELSIA i n'accepta el risc.

En cas que les ampolles rebudes no es corresponguin amb la vostra comanda, o el producte sigui defectuós, simplement poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic info@shoptorres.es o el telèfon 93 817 77 74 per indicar-nos les vostres dades i les de la comanda i reemplaçarem la comanda sense cap cost.
Clàusula 6. Productes

Els productes oferts s'adeqüen a la legislació espanyola vigent i a les normes aplicables a Espanya.

EXCELSIA fa tots els possibles perquè les imatges fotogràfiques dels seus productes representin fidelment els productes oferts. Així mateix, cada producte és acompanyat d'una descripció exacta de les seves característiques principals.

En cas que hi hagi una manca de correspondència evident entre les característiques del producte i la seva representació, el client el pot retornar i sol·licitar-ne el reemborsament d'acord amb el que s'estipula a la clàusula 5.
Clàusula 7. Preu

 • 7.1. Els preus dels productes s'indiquen en euros amb tots els impostos inclosos; no s'inclouen les despeses de gestió i lliurament, l'import de les quals s'indica en el moment de la confirmació definitiva de cada comanda, segons la quantitat sol·licitada, la modalitat de lliurament seleccionada pel client i l'adreça de lliurament.

 • 7.2. EXCELSIA es reserva el dret a modificar els preus en tot moment, però els productes s'han de facturar d'acord amb les tarifes vigents en el moment en què es registri la comanda i en cap cas es modifiquen les comandes ja cursades.

La propietat del producte es transmet al client en el moment del lliurament, sempre que n'hagi fet el pagament prèviament. En cas contrari, la transmissió de la propietat queda condicionada al pagament del preu.
Clàusula 8. Pagament

8.1. Modalitat de pagament

El pagament de les compres s'efectua mitjançant targeta de pagament, PayPal o transferència bancària.

Acceptem les targetes de crèdit següents: Visa, Visa Electron i Mastercard.

El càrrec s'efectua al compte del client en un termini màxim de quatre (4) dies a partir de la data de la comanda, que es considera efectiva després de la confirmació de l'acord entre els centres de pagament.

Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins d'un estricte marc de confidencialitat i xifrat mitjançant el protocol SSL a través d'una passarel·la de pagament.

En el moment en què el client prem el botó "Fer la compra", durant la confirmació de la comanda, es verifica la validesa del número de la targeta de crèdit i es comprova que no està bloquejada. Aquesta acció es duu a terme a la passarel·la de pagament de l'entitat bancària "la Caixa".

EXCELSIA no té en cap cas accés a les dades bancàries del client ni les desa als seus servidors. Per aquest motiu, el client les ha de facilitar de nou cada vegada que fa una nova transacció al nostre lloc web.

D'aquesta manera, obteniu una doble protecció contra abusos i fraus.

8.2. Pagament segur

En conformitat amb el nostre compromís respecte a la seguretat dels pagaments, us informem que "la Caixa" és l'encarregada de verificar la fiabilitat de les dades facilitades durant la realització d'un pagament amb targeta.

EXCELSIA es reserva el dret de sol·licitar als seus clients la tramesa (per fax, correu postal o correu electrònic) d'una còpia d'ambdues cares del seu document nacional d'identitat, com també d'un justificant del seu domicili de menys de tres mesos (3) d'antiguitat. No es pot lliurar cap comanda abans de la recepció i la comprovació d'aquests documents. Els documents sol·licitats s'han d'enviar en un termini de sis (6) dies hàbils.

EXCELSIA es reserva el dret d'efectuar el reemborsament de la comanda si no rep els documents esmentats anteriorment, o si aquests no són vàlids.
Clàusula 9. Modificacions

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent a la data de la darrera actualització. EXCELSIA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest lloc web.

Així mateix, EXCELSIA es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment, tots els canvis i modificacions que consideri convenients, i pot fer ús d'aquesta facultat en qualsevol moment.

EXCELSIA es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions generals de venda, com també les condicions i termes d'ús d'aquest lloc web. Qualsevol modificació d'aquests s'ha d'anunciar convenientment, respectant els drets dels consumidors en tot moment. L'entrada en vigor de les modificacions de les condicions d'ús és efectiva des del moment de la seva publicació en aquest lloc web i la seva acceptació en el moment de fer la compra.
Clàusula 10. Protecció de dades personals

De conformitat amb el que s'estableix a la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a la normativa actual de protecció de dades (RGPD) i qualsevol altra legislació vigent que pugui ser aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, EXCELSIA VINOS Y DESTILADOS, SLU, i MIGUEL TORRES, SA, us informen que les vostres dades són tractades amb la finalitat de gestionar el vostre accés i el servei que heu contractat, com també per continuar informant-vos d'accions promocionals i publicitàries i d'altres esdeveniments de TORRES i d'EXCELSIA.

Per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les vostres dades, com també per revocar el consentiment donat per a la tramesa de comunicacions comercials o el consentiment al tractament de les vostres dades de caràcter personal, us podeu adreçar per escrit a c/ Miquel Torres i Carbó, núm. 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) o mitjançant correu electrònic, amb la referència "Dades personals", a l'adreça següent dataprotect@torres.es, en ambdós casos cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o del passaport.

A més a més, en cada tramesa informativa sobre els nostres productes i serveis, inclourem un enllaç o adreça electrònica vàlida habilitada perquè us pugueu donar de baixa d'aquestes comunicacions.

Si desitgeu ampliar la informació sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal, accediu a la nostra política de privacitat a través de l'enllaç següent: shop.torres.es/ca/privacitat
Clàusula 11. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de TORRES i/o altres empreses del grup al qual pertany i/o de tercers, i sempre es disposa de la llicència corresponent. Es prohibeix expressament la utilització, sense consentiment previ, de qualsevol element de TORRES que sigui objecte de protecció d'acord amb la legislació vigent relativa a la propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a TORRES sense el permís escrit de TORRES o de la tercera empresa.
Clàusula 12. Accions judicials

EXCELSIA i/o tercers llicenciadors es reserven la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin aquestes condicions generals de compra o qualssevol altres drets d'EXCELSIA, com ara els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Aquest contracte es formalitza en llengua espanyola. La relació entre EXCELSIA i el client es regeix per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmet als jutjats i tribunals del domicili del client.
Clàusula 13. Resolució de conflictes en línia en cas de compra o subscripció

En relació amb la resolució de reclamacions en línia en matèria de consum, l'article 14.1 del Reglament 524/2013 de la Comissió Europea facilita als consumidors una plataforma per interposar les seves reclamacions, a la qual es pot accedir mitjançant l'enllaç següent: ec.europa.eu/consumers/odr/.
Clàusula 14. En cas de dubte

Si teniu cap dubte o consulta en el transcurs del període des que heu fet la comanda fins al seu lliurament, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon d'Atenció al Client (93 817 77 74) i mitjançant el correu electrònic info@shoptorres.es.

Barra de descarga de la App