Close

No tens productes a la teva cistella.

Total: 0,00 €

Condicions de compra

Condicions Generals de Compra

 

El present document constitueix les Condicions Generals de Compra de la companyia EXCELSIA VINOS Y DESTILADOS, S.L.U., que comercialitzarà els productes a través del lloc web: http://shop.torres.es , titularitat de MIGUEL TORRES, S.A. (per endavant, Torres) amb domicili al carrer Miquel Torres i Carbó, 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Dades de contacte de EXCELSIA com a empresa comercialitzadora dels productes que consten al lloc web:

Es fa constar que les presents condicions regeixen exclusivament de la venda online de productes presentats al lloc web, per part de EXCELSIA VINOS Y DESTILADOS, S.L.U.

Número d’identificació fiscal (CIF): B-66956517

Domicili social: carrer Magarola, núm. 9, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Inscrita al Registre Mercantil del Barcelona, volum 45813, foli 205, fulla 4999924.

Telèfon: 93 817 74 13

Dades de contacte als efectes del titular de la web:

Email de contacte: info@shoptorres.es

Domicili social: carrer Miquel Torres i Carbó, núm. 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Número d‘identificació fiscal (CIF): A08933251 .

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, foli 130, volum 5882, llibre 5177, secció 2a, fulla B-828.

Telèfon: 938177774

 

La present web esta destinada únicament a persona física en la seva condició de client final, no constitueix el canal de venda per a distribuïdors, majoristes i/o agents. En cas de que vostè desitgi ser un d’ells, o estigui interessat en ser-ho, contacti amb EXCELSIA a través de infoexcelsia@excelsia.com

 

La confirmació de la comanda d’un producte ofert al lloc web http://shop.torres.es implica l’acceptació expressa per la seva part de les presents condicions generals de compra, constituint així l’acceptació de les mateixes.

 

Clàusula 1. Procés de compra

1.1. Com trobar els productes a http://shop.torres.es

Vostè podrà consultar o buscar els productes que vulgui comprar mitjançant el buscador de la part superior dreta, a on podrà introduir el nom del producte que esta buscant, o navegant per qualsevol de les seccions que trobi a la nostra botiga online.

Una vegada trobat el producte que desitgi, haurà de fer clic al seu nom o títol per consultar la pàgina d’informació i trobarà els detalls sobre el producte.

En cas de no estar segur sobre l’article que esta buscant podrà seleccionar la categoria del producte que desitgi al menú superior de la pàgina principal. S’obriran diferents seccions que permetran cerques més precises.

El buscador avançat permet escollir per múltiples criteris de cerca. Si no troba el producte que busca, enviï, si us plau, un correu electrònic a la següent direcció:info@shoptorres.es o bé truqui al telèfon: 93.817.77.74

1.2. Com afegir els productes a la seva cistella de la compra

Si ha decidit comprar un producte a http://shop.torres.es, faci clic al botó “Afegir a la cistella de la compra” que es troba a la pàgina de cada producte. Pot seguir realitzant recerques fins que la cistella contingui tots els productes que vostè desitgi. Pot consultar la cistella en tot moment amb el botó “La meva cistella” a la part superior dreta de la pàgina indicat amb el logotip d’un carret de compra.

1.3. Realitzar una compra:

Per realitzar una compra a través del lloc web podrá crear un compte d’usuari. Per a ell se sol·licitarà que l’usuari introdueixi una direcció de correu electrònic vàlida i una contrasenya de 6 o més caràcters, així com l’acceptació de la política de privacitat i les presents Condicions generals de compra.

Una vegada creat el compte, i abans de confirmar el mateix podrá revisar tan les seves dades personals com els detalls de la comanda abans de la confirmació de la mateixa per part del consumidor.

No obstant, la creació del compte no és obligatòria i podrà comprar complimentant les dades del check out necessàries per a l’entrega.

1.4. Què fer en cas de que no recordi la contrasenya?

Si no recorda la seva contrasenya, faci clic a “Has oblidat la teva contrasenya?”, introdueixi la seva direcció de correu electrònic i ràpidament rebrà un correu amb una nova contrasenya. En cas de no rebre el correu a la bústia d’entrada, revisi la carpeta de spam o correu no desitjat. Pot canviar la nova contrasenya a “El meu compte”, a la part superior dreta de la pantalla.

 

Cláusula 2. Modalitats de Comanda.

El client podrà optar per realitzar diferents comandes a la shop, sempre que estiguin disponibles.

Comandes Generals:aquestes comandes estan subjectes a les presents condicions Generals de Compra, així com al termini d’entrega establert a la nostra web, al moment de finalització de la compra.

que seran aquelles entregades mitjançant l’entrega express en 2 (dues) hores des de la realització de la compra, o podent escollir l’horari entre les 10h del matí fins a les 20h de la nit, limitat als productes que estan identificats com a producte express y, únicament, per a entregues a Barcelona Ciutat. El codis postals estaran disponibles per a la seva consulta a l’apartat SEGUIMENT COMANDES (http://shop.torres.es/ca/enviaments-i-seguiment).

Així mateix, el Client ha de tenir en compte que el Servei Express esta únicament disponible per aquells productes que ho indiquin expressament.

En cas de realitzar una comanda que inclogui productes subjectes al Servei Express i productes exclosos, necessàriament l’enviament de la mateixa es realitzarà de manera fraccionada.

En qualsevol cas, únicament podran adquirir-se un màxim de 12 (dotze) unitats per cada comanda subjecte a l’enviament mitjançant el Servei Express.

L’horari per a la realització de la comanda és de 10:00h del matí a 20.00 de la nit, sent les 20:00h l’hora límit de recepció de comandes, de dilluns a dissabte.

El cost del servei és de 7,5€euros (set euros amb cinquanta cèntims).

En cas de que no s’entregui un comanda sota el Servei Express en el termini indicat, Torres retornarà les despeses derivades del servei express.

El Client declara conèixer i acceptar les presents condicions generals de compra abans de confirmar les seves comandes. Pot descarregar-se les mateixes al següent link: (http://shop.torres.es/ca/condicions-compra) . Les condicions Generals de Compra estaran sempre consultables a la web.

Torres es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d’un Client amb que mantingui un litigi respecte al pagament d’una comanda anterior.

La confirmació d’una comanda implica, per tan, l’acceptació d’aquestes condicions generals de compra, les dades registrades a per Torres constitueixen una prova del conjunt de transaccions realitzades entre EXCELSIA i els seus Clients.

EXCELSIA farà tot el possible per gestionar totes les comandes d’acord a la disponibilitat dels productes de la shop on line.

 

Clàusula 3. Disponibilitat

Les ofertes de productes i preus són vàlids mentre s’exposin al lloc web, i sempre en funció des les existències disponibles, d’acord amb les condicions publicades per cada producte a la web en cada moment. Les ofertes sempre estaran indicades com a tal, així com el període i número d’unitats màximes que constitueixen la oferta.

En el cas de que el producte no estigui disponible després de processar la comanda, s’informarà immediatament al Client mitjançant un correu electrònic o per telèfon, i es procedirà a l’entrega de només una part de la comanda, o bé a la cancel·lació de la mateixa, d’acord amb la voluntat del Client.

Si el Client optés per la cancel·lació total o parcial de la comanda, rebrà la devolució de l’import corresponent al termini de 10 dies, una vegada certificats tots els requisits i obligacions derivats de l’esmentada sol·licitud

 

Clàusula 4. Enviaments i seguiment de la comada

4.1. Aspectes generals

El termini d’entrega serà l’especificat a la pàgina web al moment de realitzar la comanda, segons la modalitat d’enviament que, en el seu cas, hagi escollit, sent el general o el express (veure condicions). En qualsevol cas, el termini màxim per a l’entrega dels productes adquirits serà de 30 (trenta) dies naturals des de la celebració del contracte.

Qualsevol termini indicat s’entén comptant dies laborals. No es realitzaran entregues els dissabte, el diumenges ni els festius.

Una vegada finalitzada la comanda, podrà fer seguiment de la mateixa a través de l’operador logístic que li indicarà via SMS o email un enllaç per poder consultar la seva comanda.

4.2. Enviament de la comanda

En el moment de realitzar la seva comanda haurà d’especificar la direcció d’entrega on s’hagi d’enviar la comanda.

És possible que per a l’enviament de la comanda s’hagin d’utilitzar diferents operadors logístics. En aquest cas, EXCELSIA es reserva la possibilitat de fraccionar els enviament, sense que en cap cas això suposi un sobre cost en l’enviament en relació a l’indicat en el moment de tramitar la comanda.

4.3. Seguiment de la comanda

Una vegada realitzada la seva comanada, podrà fer el seguiment del seu estat en el seu compte. Les comandes podran tenir els següents estats:

- Processant: quan es comprova el pagament i es passa la comanda per la preparació del paquet.

-Complert: quan verifiquem que la comanda esta entregada al destinatari i enviem la factura per correu electrònic, si així ho ha sol·licitat.

En tots els casos, quan la comanda canviï d’estat vostè rebrà un correu amb la informació actualitzada de l’estat de la seva comanda.

Vostè estarà informat per correu electrònic de la situació de la comanda cada vegada que es canviï l’estat de la comanda.

Si té algun dubte o consulta durant el transcurs des de que fa la comanda fins que la rep, pot posar-se en contacte amb nos altres al telèfon d’Atenció al Client (93.817.77.74) i al correu: info@shoptorres.es

4.4. Problemes amb l’entrega

Si el client no es troba a la direcció indicada per rebre el seu paquet, se li entregarà el paquet a un familiar o a una persona que visqui al mateix domicili. Si aquesta entrega resulta fallida, es deixarà una nota d’avís al destinatari amb totes les dades de l’enviament i telèfon de contacte de l’empresa de transport per fixar una nova data d’entrega.

Si el destinatari no es posés en contacte amb l’empresa de transport en el termini de 2 (dos) dies següents al primer intents, l’agència es posarà en contacte amb el destinatari per fixar una nova entrega.

Al moment en que el Client rep el seu paquet, aquest haurà de:

- Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment de l’entrega.

- Senyalar qualsevol anomalia a l’ordre de compra, fet constar els seus comentaris i incloent-hi la seva firma.

- Si és necessari reenviar els articles a EXCELSIA. Per això, l’empresa de transport es posarà en contacte amb el Client per concretar dia i hora de la recollida. La mercaderia haurà d’anar acompanyada de l’albarà d’origen.

En cas de que el producte es retardi o no arribi al seu destí, el Client pot dirigir-se al Servei d’Atenció al Client de Torres, enviant un correu electrònic a través del formulari de contacte de info@shoptorres.es , o trucant al Servei d’Atenció al Client al 93.817.77.74 .

En cas d’una devolució degut a la impossibilitat d’entregar la comanda (direcció del destinatari incorrecta, termini de recollida acabat…etc.) el Client serà automàticament notificat per email. En el cas de EXCELSIA, no tingui notícies per part del Client, en el termini de 1 (un) mes, a partir de la recepció de l’email d’entrega, EXCELSIA es reserva el dret de cancel·lar la comanda.

 

Clàusula 5. Devolucions.

5.1. Condicions generals de devolució

Conforme a l’establert en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refundat de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el Client disposa d’un termini de desestimació de 14 (catorze) dies naturals a partir de la recepció de la mercaderia per part del client, havent de complimentar el formulari de desistiment que trobarà junt a la caixa del producte, o en el següent enllaç: “devolucions” de la web, en el que podrà descarregar la fulla de desistiment.

No es podrà exercir el dret de desistiment quan existeixin indicis de que els productes han estat oberts, manipulats o exposat a condicions inadequades. És obligatori retornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la seva venda.

No s’acceptarà cap paquet que no tingui algun dels elements d’identificació del remitent (nom, cognoms, direcció, número de comanda). La devolució dels productes o serveis sol·licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades pel Client.

Dites quantitats s’ingressaran a l’usuari en un termini màxim de 7 (set) dies després de la recepció de la comanda a les instal·lacions d’EXCELSIA. Les devolucions de les quantitats pagades es realitzaran sempre mitjançant el mateix mitjà de pagament utilitzat pel client.

En tots els casos, s’enviarà un correu electrònic al Client informant-lo del reemborsament.

Per norma general, les despeses de devolució corren a càrrec del client. Queden excloses d’aquest cas aquelles devolucions que es deriven d’un error de Torres o d’algun defecte de producte, en aquest cas aplicarà l’indicat a la clàusula 5.3 següent.

No s’acceptaran enviaments contra reemborsament.

De conformitat amb la legislació bancària, no es podran efectuar reemborsaments amb targetes de crèdit en que la data de caducitat hagi vençut. En aquest cas, torres es reserva el dret de sol·licitar al Client totes les dades necessàries per efectuar el reemborsament corresponent.

5.2 Com cancel·lar la seva comanda.

Si ja ha realitzat la compra i vol cancel·lar la seva comanda, si encara no l ha rebut, posis en contacte immediatament amb info@shoptorres.es o trucant al número de telèfon 9.818.77.74.

En el cas que la comanda no hagi sigut expedida, es procedirà a cancel·lar-la i es retornarà l’import de la compra íntegrament pel mateix mitjà pel qual ha realitzat el pagament.

En cas que el paquet hagi sigut expedit, haurà d’esperar a la seva recepció per a procedir a la seva devolució d’acord al que disposa a les presents Condicions Generals de Compra.

5.3. Producte o comanda defectuosa.

A EXCELSIA fem degustacions dels lots que servim regularment, i tenim una gran rotació de producte, el que ens permet detectar qualsevol anomalia. És possible, però, que alguna ampolla no arribi en bones condicions al seu destí. En aquest cas, la substituirem per una altra sense cap cost, sense prejudici de l’indicat a la clàusula 5.1 anterior.

En tot cas, Torres es compromet a canviar el producte defectuós per altre igual o reintegrar-ne l’import, assumint les despeses d’enviament i posterior enviament si és el cas.

L’embalatge de l’enviament esta dissenyat per evitar ruptures i els nostres partners són molt conscients de la fragilitat del producte, però és possible que es produeixi alguna ruptura.

En el moment en que rebi el seu paquet, segueixi els següents passos:

- Comprovi la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment de l’entrega.

- Senyali qualsevol anomalia a l’albarà d’entrega, fent constar les seves observacions o comentaris junt amb la seva firma

Els proveïdors de transport no permeten la devolució de mercaderia si el Client l’obre en presencia seva, però pot revisar la caixa des de l’exterior i si detecta que la caixa esta humida o mullada, no accepti la comanda. L’agència de transports ens notificarà la incidència i automàticament gestionarem un nou enviament sense cost addicional.

En qualsevol cas, l’anterior garantia té una vigència màxima de 2 (dos) anys, d’acord a a normativa vigent. Sense perjudici de l’anterior, i degut a la naturalesa del producte, EXCELSIA es reserva el dret de no acceptar la devolució en cas que el producte no s’hagi mantingut en condicions recomanables per a la seva conservació.

Així mateix, el Client es conscient i accepta el risc de que, determinats productes. Per les seves característiques, antiguitat o naturalesa poden veure’s afectats ràpidament per causes externes i no atribuïbles en cap cas a Torres.

En cas de que les ampolles rebudes no es corresponguin amb la seva comanda, o el producte sigui defectuós, senzillament enviï un email a info@shoptorres.es o posis en contacte amb nosaltres al número de telèfon 93.818.77.74 indicant les seves dades i els de la seva comanda i reemplaçant la comanda sense cap cost.

 

Clàusula 6. Productes.

Els productes oferts s’adeqüen a la legislació espanyola vigent i a les normes aplicables a Espanya.

EXCELSIA farà tot el possible per que les imatges fotogràfiques dels seus productes representin fidelment els productes oferts. Així mateix, cada producte s’acompanya d’una descripció exacta de les seves característiques principals.

En cas de que existeixi una falta de correspondència evident entre les característiques del producte y la seva representació, el Client podrà retornar-lo i sol·licitar el reemborsament d’acord a l’estipulat a la clàusula 5.

 

Clàusula 7. Preu.

7.1. Els preus dels productes s’expressen en euros amb tots els impostos inclosos; no s’inclouen les despeses de gestió i enviament, import dels quals s’indicarà en el moment de la confirmació definitiva de cada comanda segons la continuïtat de la comanda sol·licitada, la modalitat d’enviament seleccionada pel Client i la direcció d’entrega.

7.2. Excelsia es reserva el dret de modificar els preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en que es registre la comanda. No modificant en cap cas les comandes ja cursades.

La propietat del producte es transmetrà al Client en el moment de l’entrega, i sempre que hi hagi procedit el pagament del preu dels mateixos prèviament. En cas contrari, la transmissió de la propietat quedarà condicionada al pagament del preu.

 

Clàusula 8. Pagament.

8.1. Forma de pagament.

El pagament de les compres s’efectuarà mitjançant tarjeta de crèdit, PayPal, Amazon Pay o transferència bancària.

S’accepten les següents targetes de crèdit: Visa, Visa Electron i Mastercard.

El càrrec s’efectuarà al compte del Client en un termini màxim de 4 (quatre) dies a partir de la data de la comanda, que es considerarà efectiva després de la confirmació de l’acord entre els centres de pagament.

Totes les transaccions de compra es desenvoluparan dins d’un estricte marc de confidencialitat i xifrat gràcies al protocol SSL a través d’una passarel·la de pagaments.

En el moment en que el Client premi el botó “Realitzar la compra”, durant la confirmació de la comanda, es verificarà la validesa del número de targeta de crèdit i es comprovarà que no estigui bloquejada. Aquesta acció es portarà a cap a la passarel·la de pagament de l’entitat bancària “La Caixa”.

Excelsia no tindrà en cap cas accés a les seves dades bancàries ni els guardarà en els seus servidors. Per aquest motiu, el Client haurà de facilitar-los de nou cada vegada que realitzi una nova transacció a la nostra pàgina web.

D’aquesta forma, el Client obté una doble protecció contra abusos i fraus.

8.2. Pagament segur

De conformitat amb el nostre compromís respecte a la seguretat dels pagaments, l’informem de que “La Caixa” és l’encarregada de verificar la fiabilitat de les dades facilitades durant la realització d’una comanda amb pagament a través de trageta.

Torres es reserva el dret a sol·licitar als seus Clients l’enviament (per fax, correu postal o electrònic) d’una còpia d’ambdues cares del seu document nacional d’identitat, així com d’un justificant del seu domicili de menys de 3 (tres) mesos d’antiguitat. No es podrà enviar cap comanda abans de la recepció i la comprovació d’aquests documents. Els documents sol·licitats hauran d’enviar-se en un termini de 6 (sis) dies hàbils.

Torres es reserva el dret d’efectuar el reemborsament de la comanda si no rep els documents mencionats anteriorment, o si aquests no són vàlids.

 

Clàusula 9. Modificacions

La informació que apareix a aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. Torres es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquesta pàgina web.

No obstant això, Torres es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, quants canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment.

Torres es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions generals de venda, així com les condicions i termes d’ús d’aquesta pàgina web. Qualsevol modificació d’aquests s’anunciarà convenientment, respectant els drets dels consumidors en tot moment. L’entrada en vigor de les modificacions de les condicions d’ús es produirà des del moment de la publicació en aquesta pàgina web i la seva acceptació en relació a la seva compra.

Cláusula 10. Protecció de dades personals

L’informem que, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (per endavant, LOPD) vostè autoritza que les dades personals facilitades per vostè durant el procés de registre i compra siguin incorporades a fitxers de titularitat d’ Excelsia Vinos y Destilados, S.L.U, amb domicili social al c/ Magarola, num. 9, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, per gestionar la compra on line dels productes i la seva entrega, així com el registre al lloc web http://shop.torres.es, així com a un fitxer titularitat de Miguel Torres, S.A. C/ Miquel Torres i Carbó, num. 6, Vilafranca de Penedès (Barcelona) per idèntiques finalitats.

 

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al nostres domicili social al c/ Magarola, num.9 , 08720 Vilafranca del Penedès, (Barcelona), amb la referencia “dades personals” o enviant-nos un correu electrònic a dataprotect@torres.es, adjuntant còpia del seu D.N.I. o document equivalent.

 

Clàusula 11. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de Torres i/o altres empres del grup al que pertany i/o de tercers disposant sempre de la corresponent llicència. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element de Torres que sigui objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no podran utilitzar-se marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu que pertanyi a Torres sense el permís escrit de Torres o de la tercera empresa.

 

Cláusula 12. Accions judicials

Torres i/o altres empreses del Grup al que pertany i/o tercers llicenciataris es reserven la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violen o infringeixen les presents Condicions Generals de Compra, així com afecten a qualsevol altre dret de Torres, tals com els drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

El present contracte es perfeccionarà en llengua espanyola. La relació entre Torres i el Client es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili del Client.

 

Clàusula 13. Resolució de conflictes online en casos de compra o subscripció

En relació a la resolució de reclamacions online en matèria de consum, el Art.14.1 del Reglament 524/2013 de la Comissió Europea facilita als consumidors una plataforma per interposar les seves reclamacions, que es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu .

 

Cláusula 14. En cas de dubte

Si té algun dubte o consulta en el transcurs des de que ha fet la comanda fins que la rep, pot posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon d’Atenció al Client (93.817.77.74) i al correu: info@shoptorres.es .

Estic d'acord amb política de privacitat i condicions de compra