Close

No tens productes a la teva cistella.

Total: 0,00 €

Devolucions

5.1. Condicions generals de devolució

Conforme a l’establert en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refundat de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el Client disposa d’un termini de desestimació de 14 (catorze) dies naturals a partir de la recepció de la mercaderia per part del client, havent de complimentar el formulari de desistiment que trobarà junt a la caixa del producte, o en el següent enllaç: “devolucions” de la web, en el que podrà descarregar la fulla de desistiment.

No es podrà exercir el dret de desistiment quan existeixin indicis de que els productes han estat oberts, manipulats o exposat a condicions inadequades. És obligatori retornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la seva venda.

No s’acceptarà cap paquet que no tingui algun dels elements d’identificació del remitent (nom, cognoms, direcció, número de comanda). La devolució dels productes o serveis sol·licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades pel Client.

Dites quantitats s’ingressaran a l’usuari en un termini màxim de 7 (set) dies després de la recepció de la comanda a les instal·lacions d’EXCELSIA. Les devolucions de les quantitats pagades es realitzaran sempre mitjançant el mateix mitjà de pagament utilitzat pel client.

En tots els casos, s’enviarà un correu electrònic al Client informant-lo del reemborsament.

Per norma general, les despeses de devolució corren a càrrec del client. Queden excloses d’aquest cas aquelles devolucions que es deriven d’un error de Torres o d’algun defecte de producte, en aquest cas aplicarà l’indicat a la clàusula 5.3 següent.

No s’acceptaran enviaments contra reemborsament.

De conformitat amb la legislació bancària, no es podran efectuar reemborsaments amb targetes de crèdit en que la data de caducitat hagi vençut. En aquest cas, torres es reserva el dret de sol·licitar al Client totes les dades necessàries per efectuar el reemborsament corresponent.

5.2 Com cancel·lar la seva comanda.

Si ja ha realitzat la compra i vol cancel·lar la seva comanda, si encara no l ha rebut, posis en contacte immediatament amb info@shoptorres.es o trucant al número de telèfon 9.818.77.74.

En el cas que la comanda no hagi sigut expedida, es procedirà a cancel·lar-la i es retornarà l’import de la compra íntegrament pel mateix mitjà pel qual ha realitzat el pagament.

En cas que el paquet hagi sigut expedit, haurà d’esperar a la seva recepció per a procedir a la seva devolució d’acord al que disposa a les presents Condicions Generals de Compra.

5.3. Producte o comanda defectuosa.

A EXCELSIA fem degustacions dels lots que servim regularment, i tenim una gran rotació de producte, el que ens permet detectar qualsevol anomalia. És possible, però, que alguna ampolla no arribi en bones condicions al seu destí. En aquest cas, la substituirem per una altra sense cap cost, sense prejudici de l’indicat a la clàusula 5.1 anterior.

En tot cas, Torres es compromet a canviar el producte defectuós per altre igual o reintegrar-ne l’import, assumint les despeses d’enviament i posterior enviament si és el cas.

L’embalatge de l’enviament esta dissenyat per evitar ruptures i els nostres partners són molt conscients de la fragilitat del producte, però és possible que es produeixi alguna ruptura.

En el moment en que rebi el seu paquet, segueixi els següents passos:

- Comprovi la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment de l’entrega.

- Senyali qualsevol anomalia a l’albarà d’entrega, fent constar les seves observacions o comentaris junt amb la seva firma

Els proveïdors de transport no permeten la devolució de mercaderia si el Client l’obre en presencia seva, però pot revisar la caixa des de l’exterior i si detecta que la caixa esta humida o mullada, no accepti la comanda. L’agència de transports ens notificarà la incidència i automàticament gestionarem un nou enviament sense cost addicional.

En qualsevol cas, l’anterior garantia té una vigència màxima de 2 (dos) anys, d’acord a a normativa vigent. Sense perjudici de l’anterior, i degut a la naturalesa del producte, EXCELSIA es reserva el dret de no acceptar la devolució en cas que el producte no s’hagi mantingut en condicions recomanables per a la seva conservació.

Així mateix, el Client es conscient i accepta el risc de que, determinats productes. Per les seves característiques, antiguitat o naturalesa poden veure’s afectats ràpidament per causes externes i no atribuïbles en cap cas a Torres.

En cas de que les ampolles rebudes no es corresponguin amb la seva comanda, o el producte sigui defectuós, senzillament enviï un email a info@shoptorres.es o posis en contacte amb nosaltres al número de telèfon 93.818.77.74 indicant les seves dades i els de la seva comanda i reemplaçant la comanda sense cap cost.

Barra de descarga de la App