Close

No tens productes a la teva cistella.

Total: 0,00 €

Política de privacitat

De conformitat amb el que s'estableix al Reglament general de protecció de dades (RGPD) i qualsevol altra legislació vigent que pugui ser aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal:

 1. Us informem que les vostres dades personals introduïdes a través de la secció corresponent del lloc web_http://shop.torres.es_, així com les que, si escau, pugueu facilitar en el futur en el marc de la vostra relació amb aquesta entitat, seran recollides i tractades per MIGUEL TORRES, SA, i EXCELSIA VINOS Y DESTILADOS, SLU, com a cotitulars del tractament, amb les finalitats següents.

a) Contacta amb nosaltres:

 • - Gestionar els dubtes o les consultes que pugueu tenir.
 • - Fer estudis amb finalitats estadístiques.

b) Crea un compte:

 • - Gestionar el vostre registre al nostre lloc web.
 • - Fer estudis amb finalitats estadístiques.

c) Fer la compra:

 • - Gestionar el pagament del servei o producte sol·licitat.
 • - Respondre consultes que es plantegin.
 • - Gestió de la facturació als efectes de la comptabilitat pròpia i el compliment d'obligacions fiscals.
 • - Fer estudis amb finalitats estadístiques.

d) El teu compte:

 • - Tenir actualitzades les vostres dades.
 • - Fer estudis amb finalitats estadístiques.

e) Recepció del nostre butlletí informatiu (newsletter):

 • - Gestionar les vostres dades per enviar-vos informació comercial.
 • - Fer estudis amb finalitats estadístiques.

f) Recepció de comunicacions comercials personalitzades:

 • - Gestionar les vostres dades per enviar-vos informació comercial personalitzada d'acord amb els vostres gustos i preferències.
 • - Fer estudis amb finalitats estadístiques.

Si heu marcat la casella d'acceptació de tramesa d'accions personalitzades d'acord amb els gustos i preferències que heu pogut manifestar mitjançant l'accés a determinades àrees del web, us enviarem comunicacionscomercials personalitzades.

g) Recepció d'informació per a l'assistència als nostres esdeveniments i tasts:

 • - Gestionar les vostres dades per enviar-vos informació i invitacions per als nostres esdeveniments i tasts, com també altres activitats relacionades a les nostres instal·lacions.
 • - Fer estudis amb finalitats estadístiques.

Si heu marcat la casella d'acceptació corresponent.

 1. Els responsables del tractament són EXCELSIA VINOS Y DESTILADOS, SLU, amb domicili social al carrer Magarola, núm. 9, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) i MIGUEL TORRES, SA, amb domicili fiscal al carrer Miquel Torres i Carbó, núm. 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), i les vostres dades personals únicament seran tractades per ambdues entitats.

 2. Aquest tractament és legítim perquè heu donat el vostre consentiment.

 3. Per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les vostres dades, així com revocar el consentiment prestat per a la tramesa de comunicacions comercials, o el consentiment al tractament de dades personals, us podeu adreçar per escrit al carrer Miquel Torres i Carbó, núm. 6, Vilafranca del Penedès (Barcelona) o al carrer Magarola, núm. 9, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), o per mitjà de correu electrònic a l'adreça dataprotect@torres.es, incloent-hi la referència "Dades personals" i, en ambdós casos, adjuntant-hi una fotocòpia del DNI o del passaport.

A més a més, en cada tramesa informativa sobre els nostres productes i serveis, inclourem un enllaç o adreça electrònica vàlida habilitada perquè us pugueu donar de baixa d'aquestes comunicacions.

 1. Conservarem les vostres dades mentre no revoqueu el consentiment donat per al seu tractament.

 2. Podeu exercir el vostre dret de reclamació davant l'autoritat competent, que a Espanya és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

POLÍTICA DE PRIVACITAT - NEWSLETTER

Us informem que les vostres dades personals introduïdes a través de la secció "Crear un compte" del lloc web_http://shop.torres.es_, així com les que, si escau, pugueu facilitar en el futur en el marc de la vostra relació amb aquesta entitat, seran recollides i tractades per MIGUEL TORRES, SA, i EXCELSIA VINOS Y DESTILADOS, SLU, amb la finalitat d'enviar-vos comunicacions sobre els nostres productes i serveis, tant per mitjans escrits com electrònics, sempre que així ho hàgiu autoritzat.

Per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les vostres dades, com també per revocar el consentiment donat per a la tramesa de comunicacions comercials o el consentiment al tractament de dades de caràcter personal, us podeu adreçar per escrit a c/ Miquel Torres i Carbó, núm. 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) o mitjançant correu electrònic, amb la referència "Dades personals", a l'adreça dataprotect@torres.es, en ambdós casos cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o del passaport.

A més a més, en cada tramesa informativa sobre els nostres productes i serveis, inclourem un enllaç o adreça electrònica vàlida habilitada perquè us pugueu donar de baixa d'aquestes comunicacions.

Si desitgeu ampliar la informació sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal, accediu a la nostra política de privacitat a través de l'enllaç següent: https://shop.torres.es/ca/privacitat

Fent clic al botó d'enviar, accepteu la política de privacitat.

Barra de descarga de la App